KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

(MUA TRÊN 5 SẢN PHẨM) GIẢM CỐ ĐỊNH 5%

KHÁCH HÀNG VIP

(MUA TRÊN 10 SẢN PHẨM) GIẢM CỐ ĐỊNH 10%

GIẢM 20% TRONG THÁNG SINH NHẬT

(KHÔNG ĐỒNG THỜI ÁP DỤNG VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHÁC)

Xin vui lòng đọc số điện thoại hoặc cho NV xem tin nhắn khi mua hàng.

Xin đọc số điện thoại hoặc tin nhắn để nhận ưu đãi

ĐĂNG KÝ

THÀNH VIÊN

ĐĂNG KÝ